Conflict resolution as a board's functional emphasis: empirical evidence in non-for profit riding schools

Sven-Olof Collin, Elin Smith

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

    19 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Conflict resolution as a board's functional emphasis: empirical evidence in non-for profit riding schools”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi