Conserve My Village: Finnish, Norwegian and Swedish Students’ Valued Landscapes and Well-Being

Eija Yli-Panula, Eila Jeronen, Eila Matikainen, Christel Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Conserve My Village: Finnish, Norwegian and Swedish Students’ Valued Landscapes and Well-Being”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap