Consolidation in the public sector: a cross-country comparison

Giuseppe Grossi, Francesca Pepe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

This article analyses consolidated annual accounts in the public sector in six countries (Sweden, the UK, the USA, Canada, New Zealand and Australia) highlighting the differences and similarities in approaches. The authors also examine international trends and take an in-depth look at the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)251-256
Antal sidor5
TidskriftPublic Money & Management
Volym29
Utgåva4
DOI
StatusPublicerad - 2009
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Nationalekonomi (50201)
  • Studier av offentlig förvaltning (50602)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consolidation in the public sector: a cross-country comparison”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här