Construct and discriminant validity and dimensionality of the Interview Schedule for Social Interaction (ISSI) in three psychiatric samples

Mona Eklund, Anita Bengtsson Tops, Helena Lindstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Construct and discriminant validity and dimensionality of the Interview Schedule for Social Interaction (ISSI) in three psychiatric samples”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap