Construct validity of a revised version of the occupational balance questionnaire

Carita Håkansson, Petra Wagman, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

54 Citeringar (Scopus)
41 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Construct validity of a revised version of the occupational balance questionnaire”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap