Consumer awareness, attitudes and preferences towards heritage cereals

Karin Wendin, Arwa Mustafa, Tove Ortman, Karin Gerhardt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consumer awareness, attitudes and preferences towards heritage cereals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap