Contrasting cases and their impact on learning: a replication of a learning study corfirming the impact of contrasts

Mona Holmqvist, Jane Mattisson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Contrasting cases and their impact on learning: a replication of a learning study corfirming the impact of contrasts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap