Contrasting positive and negative associations to neutral associations in implicit tests

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Contrasting positive and negative associations to neutral associations in implicit tests”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap