Contrasts in older persons' experiences and significant others' perceptions of existential loneliness

Helena Larsson, Anna-Karin Edberg, Ingrid Bolmsjö, Margareta Rämgård

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Contrasts in older persons' experiences and significant others' perceptions of existential loneliness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap