Contrasts in older persons' experiences and significant others' perceptions of existential loneliness

Helena Larsson, Anna-Karin Edberg, Ingrid Bolmsjö, Margareta Rämgård

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling

Sökresultat