Cooperation between university and society through research: the Kristianstad University research platform "Enterprising"

Sven-Olof Collin

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bok

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cooperation between university and society through research: the Kristianstad University research platform "Enterprising"”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora