Cooperation during morning care between nurses and severely demented institutionalized patients

Ingalill Rahm Hallberg, Göran Holst, A Nordmark, A K Edberg

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  33 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Cooperation during morning care between nurses and severely demented institutionalized patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Nursing and Health Professions