Coronavirus disease 19 from the perspective of ageing with focus on nutritional status and nutrition management — a narrative review

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

6 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coronavirus disease 19 from the perspective of ageing with focus on nutritional status and nutrition management — a narrative review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap