Corporate governance and corporate entrepreneurship: empirical studies on Swedish riding schools

    Forskningsoutput: Typer av avhandlingarLicenciatavhandling

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Corporate governance and corporate entrepreneurship: empirical studies on Swedish riding schools”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap