Corporate governance in entrepreneurial firms: a systematic review and research agenda

Hezun Li, Siri Terjesen, Timurs Umans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

41 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Corporate governance in entrepreneurial firms: a systematic review and research agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi