Correlates of periodontal decline and biologic markers in older adults.

Jessica R Swoboda, H Asuman Kiyak, Richard Darveau, G. Rutger Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Correlates of periodontal decline and biologic markers in older adults.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap