Cost-efficient service selection and execution and blockchain-enabled serverless network for internet of medical things

Abdullah Lakhan, Mazhar Ali Dootio, Ali Hassan Sodhro, Sandeep Pirbhulal, Tor Morten Groenli, Muhammad Saddam Khokhar, Lei Wang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

25 Citeringar (Scopus)
21 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cost-efficient service selection and execution and blockchain-enabled serverless network for internet of medical things”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi