Creating dialogical pop-up installations in public spaces

Gail Simon, Lisen Kebbe, Ann-Margreth E. Olsson, Anne Hedvig Vedeler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I denna artikel, reflekterar vi över tankar från vår forskning inifrån spontana dialogiska förlopp, studerade genom dialogiska pop-up installationer där vi själva deltar. Vi erbjuder ett kollage av anekdoter från våra yrkesverksamheter, från våra personliga liv och från de dialogiska installationerna. Dessa episoder ger nya infallsvinklar och kastar nytt ljus på teman och värderingar i vår  dagliga praktik. Genom vårt arbete på gatorna ser vi: i) att det kräver mod att göra något för och med människor; ii) att vi alltid är involverade i att skapa dialogiska rum; iii) hur vi byter ut planering mot förberedelse; iv) att dialoger alltid påverkas av och i sin tur påverkar kontexten; v) att skrivande i collageform och mixed media, gör det möjligt att experimentera med nya former och dela lite av mo(ve)ments från installationerna.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)1-17
Antal sidor16
TidskriftMurmurations: Journal of Transformative Systemic Practice,
Volym1
Nummer1
StatusPublicerad - 2017

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)
  • Humaniora och konst (6)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Creating dialogical pop-up installations in public spaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här