Credit composition and economic growth: households versus enterprises

Manuchehr Irandoust

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Credit composition and economic growth: households versus enterprises”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi