Crime victims' experiences of police interviews and their inclination to provide or omit information

Ulf Holmberg

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  33 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Crime victims' experiences of police interviews and their inclination to provide or omit information”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Social Sciences

  Psychology