Crime victims' experiences of police interviews and their inclination to provide or omit information

Ulf Holmberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    32 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Crime victims' experiences of police interviews and their inclination to provide or omit information”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap