Cross-cultural adaptation and validation of the Oral Impacts on Daily Performances OIDP) in Swedish

Anna-Lena Östberg, Pia Andersson, Magnus Hakeberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Cross-cultural adaptation and validation of the Oral Impacts on Daily Performances OIDP) in Swedish”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap