Current developments of the Housing Enabler methodology

Susanne Iwarsson, Maria Haak, Björn Slaug

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

43 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Current developments of the Housing Enabler methodology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap