Cytokine expression in peri-implant crevicular fluid in relation to bacterial presence

Stefan Renvert, Cecilia Widén, G. Rutger Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cytokine expression in peri-implant crevicular fluid in relation to bacterial presence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap