Cytoplasmic male sterility inBeta is associated with structural rearrangements of the mitochondrial DNA and is not due to interspecific organelle transfer

Christer Halldén, Christina Lind, Torbjörn Säll, Nils Olof Bosemark, Bengt O. Bengtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cytoplasmic male sterility inBeta is associated with structural rearrangements of the mitochondrial DNA and is not due to interspecific organelle transfer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi