Dagligvaruhandelns egna märkesvaror: Konsekvenser och utvecklingstendenser

Johan Anselmsson, Ulf Johansson, Steve Burt, Karin Alm, Sofia Ulver, Niklas Bondesson, Kristina Bäckström, Antonio Maranon

Forskningsoutput: Bok/rapportBokPeer review

Sammanfattning

Under senare år har debatten kring dagligvaruhandelns egna märkesvaror (EMV) varit omfattande i Sverige. Skälen till detta är många. EMV kan påverka konkurrensen mellan handel och leverantör, handeln tar på sig en roll som tidigare varit leverantörens och kan bli direkt konkurrent till leverantören i hyllan, prisbilden kan förändras, konsumentens valfrihet kan påverkas etc. Kunskapen om EMVs konsekvenser har dock varit bristfällig, inte minst när det gäller den svenska marknaden. Denna antologi kan sägas vara ett sätt att fylla åtminstone några av kunskapsluckorna. Vid Företagsekonomiska institutionen i Lund pågår sedan 2003 forskning kring EMV under ledning av redaktörerna till denna antologi, Johan Anselmsson och Ulf Johansson. Arbetet är en satsning från Institutet för ekonomisk forskning (Ekonomihögskolan i Lunds forskningsinstitut) och LIFS (Lund International Food Studies) samt Företagsekonomiska institutionen. En del av resultaten av denna satsning - i termer av magisteruppsatser och forskningsrådsfinansierad forskning - presenteras i denna antologi.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagLund Business Press
Antal sidor371
Utgåva1
ISBN (tryckt)ISBN 91-85113-06-9
StatusPublicerad - 2005

Nyckelord

  • egna märkesvaror, dagligvaruhandeln, social ansvarstagande, category management

Citera det här