Datorn som redskap i matematikundervisningen: perspektivet 0 till 13 år

  Forskningsoutput: Övriga bidrag

  75 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Huvudsyftet med undersökningen är att utröna i vad mån lärarstudenter har ett positivt eller negativt förhållningssätt till datorer i pedagogisk verksamhet och vilka argument som avgör deras ställningstagande. I arbetet redogörs för olika grundläggande vetenskapliga inlärningsteorier som ligger till grund för våra senaste läroplaner och styrdokument. De utgör utgångspunkter för uppsatsens centrala tema som bl.a. problematiserar kring en utökad användning av datorer i undervisningen och de konsekvenser det kan medföra. Urvalet är sådant att den utgör en tvärsnittsundersökning ur ett skolperspektiv samtidigt som den berör lärarutbildningen. Möjligheterna och riskerna analyseras i relation till olika inlärningsteorier och lärarnas förutsättningar att använda datorn som ett av många hjälpmedel för en varierad undervisning i skolan. Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ men i huvudsak inriktad på barns och elevers samlärande i förhållande till individuellt lärande inom ämnet matematik.

  OriginalspråkSvenska
  StatusPublicerad - 2004

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • datorer
  • kommunikation
  • matematik
  • samlärande
  • undervisning

  Citera det här