Decision makers' experiences of prioritisation and views about how to finance healthcare costs

Elisabet Werntoft, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Decision makers' experiences of prioritisation and views about how to finance healthcare costs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap