Delaktighet och hälsa: med ungdomar och beslutsfattare i Simrishamn mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa

Staffan Berglund, Andersson Oscar, Ingrid Kihlsten, Per-Anders Tengland, Magnus Wemme

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPeer review

276 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Trots att vi lever i ett välfärdssamhälle, där kunskap och resurser inte borde vara något problem, ser vi en bestående ojämlikhet i hälsa och en ökande psykosocial ohälsa bland ungdomar. Hur är detta möjligt och vad kan man göra åt det? Genom vilka sociala interventioner och andra insatser kan unga människors reella delaktighet, egenmakt, välfärd, livskvalitet och hälsa främjas på ett hållbart sätt? Denna rapport från en pilotstudie genomförd i Simrishamn presenterar de teoretiska och empiriska bevekelsegrunderna för hur och varför en deltagarbaserad aktionsforskningsansats skulle kunna vara ett bra sätt att arbeta för att förbättra villkoren för ungdomars hälsa. Rapporten förespråkar dels ett ökat tvärvetenskapligt och professionsöverskridande samarbete mellan forskare och beslutsfattare, dels ett nära samarbete med ungdomarna själva. Det handlar om att få till stånd ett mer jämlikt utbyte av kunskap målgrupper och makthavare emellan – och därmed förhoppningsvis ett i längden mer jämlikt inflytande över användningen av samhällets resurser.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortMalmö
FörlagHälsa och samhälle, Malmö högskola
ISBN (tryckt)978-91-7104-243-9
StatusPublicerad - 2011

Publikationsserier

NamnFoU Rapport, Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Nr.2011:1
ISSN (tryckt)1650-2337

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Nyckelord

  • beslutsfattare
  • delaktighet
  • deltagarbaserad forskning
  • empowerment
  • hälsa
  • inflytande
  • praktiker
  • ungdomar

Citera det här