Delayed recovery of movement-related cortical function in Parkinson's disease after striatal dopaminergic grafts

P Piccini, O Lindvall, A Björklund, P Brundin, Peter Hagell, R Ceravolo, W Oertel, N Quinn, M Samuel, S Rehncrona, H Widner, D J Brooks

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

230 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Delayed recovery of movement-related cortical function in Parkinson's disease after striatal dopaminergic grafts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap