Dementia care nurses experiences of systematic clinical group supervision and supervised individually planned nursing care

Agneta Berg, Ulla Welander Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dementia care nurses experiences of systematic clinical group supervision and supervised individually planned nursing care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap