Demola: ett vinnande VFU-koncept i sammanhang av CDIO

  Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

  1 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Bland de viktigaste grundläggande motiven bakom universitetsutbildning är att bidra med välutbildad arbetskraft till industrin, liksom samhället i stort. Båda parter, universitet och näringsliv, bör vinna på att ha väl utvecklade och gemensamma strategier för att samverka, via exempelvis industrinära projektbaserade kurser. Trots att vinster borde vara tydliga visar erfarenheter att sådana samarbeten, av olika anledningar, verkar vara tämligen lågprioriterade från båda parter. För att överbygga dessa inneboende motstånd finns ett behov av ett helt nytt tillvägagångssätt, där införandet av en nod mellan universitet och näringsliv, med väl förberedda begrepp och metoder för att arbeta med projekt, skulle tydliggöra rollerna för de involverade aktörerna. Här kan Demola ha positionen att vara en sådan nod. Demola har sitt ursprung i Tammerfors, Finland, och är en samarbetsplattform med fokus på industristödd innovativ produktutveckling. Här bidrar industripartners med låg risk med produktidéer, där multidisciplinära studentteam utvecklar dessa idéer i projekt, med sina egna innovativa förslag och prototyper. Demola har visat sig vara ett framgångsrikt begrepp och har inspirerat flera olika regioner i Europa att införa detta. Det innovativa pedagogiska ramverket CDIO bejakar utveckling av verklighetsnära system i utbildningen och Demolas bidrag till CDIO blir här tydligt där den nära relationen med industripartners och “verkliga system och produkter” särskilt betonas. Samtidigt är det väsentligt att se att universitet och högskolor har ansvar att ge kurser inom sina utbildningssystem, där studenterna exempelvis ska uppfylla vissa uppsatta lärandemål. För att undvika otydligheter eller motstridigheter är det därför viktigt att undersöka Demolas bidrag inom ramen för universitetsprogram och kursplaner. Erfarenheter kring Demola i utbildningen kommer här att presenteras, där diskussioner kring lärandemål sätts i sammanhang av CDIO. Hur Demola passar in i sammanhang av CDIO kommer också att belysas. Översiktliga introduktioner till både Demola och CDIO kommer att ges.

  OriginalspråkSvenska
  StatusPublicerad - 2014
  EvenemangLärarlärdom 2014 (Scholarship of Teaching and Learning), Blekinge Tekniska Högskola, 20 augusti 2014 -
  Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

  Konferens

  KonferensLärarlärdom 2014 (Scholarship of Teaching and Learning), Blekinge Tekniska Högskola, 20 augusti 2014
  Period80-01-01 → …

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • cdio
  • demola
  • multidisciplinära projekt
  • projektbaserat lärande
  • vfu

  Citera det här