Den blivande förskollärarens formering: en studie av verksamhetförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

Marie-Louise Hjort, Niklas Pramling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)1-18
Antal sidor17
TidskriftNordisk Barnehageforskning
Volym7
Nummer10
StatusPublicerad - 2014

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • VFU
  • argumentationstraditioner
  • förskollärarutbildning
  • handledning
  • metaforik

Citera det här