Den påbjudna lärarrollen: en analys av skolans styrdokument

Inge Carlström

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  Sammanfattning

  Föreliggande rapport belyser lärarens roll i de centrala styrdokumenten. Bakgrund ges genom en historisk genomgång av undervisnings- och läroplaner där lärarrollen sätts i fokus. Tyngdpunkten ligger på 1960-talets läroplaner samt Lgr 80. Härigenom får man en uppfattning om hur rollen utvecklats. Det är i första hand den påbjudna lärarrollen som diskuteras, men också den möjliga, den genomförda. och den erhållna nämns.

  Lpo 94 ägnas därefter särskilt stor uppmärksamhet. Här analyseras läroplanstexten kring två frågeställningar:

  ”Vilka uppgifter har skolan enligt Lpo 94?”

  ”Vilken roll har lärare för att skolan ska klara sin uppgift?”

  Genom detta förfaringssätt kartläggs skolans samhällsansvar och lärarens del i detta.

  Svaret på frågorna ges genom att skolans uppgiftsrymd presenteras som en semantisk sfär där uppgifterna på olika sätt är beroende av varandra och hänger samman till en helhet. Lärarens roll i skolans samhällsuppdrag ges i form av aspekter och kategorier. Aspekterna på skolans uppgifter knyts åter till läroplanen och innebörden med avseende på lärarrollen exemplifieras genom lämpliga kärncitat.

  Erfarenheterna från den historiska genomgången och de båda analyserna knyts samman till en nulägesbeskrivning. Denna avslutas med några förslag till åtgärder som skulle kunna resultera i att den påbjudna lärarrollen har större möjlighet att närma sig den erhållna.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2002

  Publikationsserier

  NamnVuLK serie I
  Nr.2002:2
  ISSN (tryckt)1650-688X

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • lpo/lpf 94
  • lärarens samhällsuppdrag
  • lärarroll
  • påbjuden lärarroll
  • skolans uppgifter
  • styrdokument

  Citera det här