Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet

  Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

  329 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. Det teoretiska ramverket utgörs av Foucaults maktanalys, där styrning handlar om att forma, vägleda, administrera och reglera människors handlingar. Undersökningen är utförd i fyra barngrupper på tre förskolor, där i huvudsak barn mellan fyra och sex år deltar. Det empiriska materialet består av transkriberade videoobservationer av lek. I studien synliggörs den styrning som verkar i leken, och några av de teknologier som gör styrningen möjlig pekas ut. Studien argumenterar för att leken, som anses vara barns fria uttrycksmedel, är väl reglerad i syfte att bidra till skapandet av ett framtida barn med vissa kompetenser. I framtidens namn kategoriseras och normaliseras lekinnehåll och handlingar i leken. Genom att upptäcka de diskurser som är styrande och reflektera över hur makten används, blir det också möjligt, att analysera vad som dikterar vårt sätt att normalisera och kategorisera barn och lek.

  OriginalspråkSvenska
  Förlag
  StatusPublicerad - 2003

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här