Design and implementation of an e-healthcare subsystem for chronic renal failure patients

Li Yu, Sibin Zhao

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Design and implementation of an e-healthcare subsystem for chronic renal failure patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap