Det har både blivit lättare och svårare - om det nya i att arbeta på familjecentraler

Vibeke Bing, Kerstin Johannesson, Maggie Stål, Anna Espling Huzell, Maja Henriksson, Marie Tornbjer Tullberg, Anette Virdebo, Lena Briland, Kristina Lindsted, Agneta Abrahamsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

18 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Den här artikeln utgår ifrån personalens perspektiv. Första delen är resultat från en enkätstudie som fokuserar på hur personal förändrat sitt sätt att arbeta sedan de började arbeta på familjecentral. De flesta upplever att eftersom de har andra professioner i samma hus lättare upptäcker familjer med extra behov av stöd och bättre kan fokusera på sina egna arbetsuppgifter. Som fördjupning av svaren i enkäten har olika personalkategorier ombetts skriva en kortfattad berättelse om sitt eget arbete på familjecentral. Sjuksköterskor, barnmorska, psykolog, socionom, förskollärare, bibliotekarie och samordnare berättar hur de arbetar. Slutsatserna från artikeln är att familjecentraler kan ses som ett svar på att stödet till blivande och småbarnsföräldrar har utökats på de områden som den traditionella mödra- och barnhälsovården har sett som problematisk att möta. Sannolikt ökar förutsättningarna för att de som behöver extra stöd också kan få möjlighet till detta under förutsättning att extra stöd finns när familjecentralens resurser inte räcker till.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)133-143
Antal sidor10
TidskriftSocialmedicinsk Tidskrift
Volym88
Nummer2
StatusPublicerad - 2011

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)
  • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

  • Tvärprofessionellt samarbete
  • berättelser
  • föräldrastödsinsatser
  • samlokalisering

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Det har både blivit lättare och svårare - om det nya i att arbeta på familjecentraler”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här