"Det var inte så lätt som vi trodde": tvärsektoriell samverkan på en familjecentral

Agneta Abrahamsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

24 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Samarbete och samverkan tas ofta för givet som något gott. Men trots höga förväntningar på positiva effekter är det svårare än vad många förväntar sig. Familjecentralen som den här artikeln handlar om är ett exempel på hur tvärsektoriell samverkan kan se ut i praktiken. Personalen har tillsammans med en forskare studerat samarbetets grundvalar och i artikeln diskuteras det spänningsfält som personalen på grund av samlokalisering befinner sig i och som innebär såväl hinder som möjligheter för samarbete. För att skapa gynnsamma förutsättningar för tvärsektoriellt samarbete i en samlokaliserad verksamhet behöver följande aspekter diskuteras och övervägas. - Moderorganisationernas ledning behöver se över ekonomiska och administrativa rutiner för familjecentralen och skapa yttre förutsättningar i form av handledning och tid för lärande och utveckling inom gruppen. - Personalen behöver tänka över betydelsen av sin egen och professionens utveckling samt aspekter av den organisationskultur som de representerar och bär upp. Olikheter kan bli bränsle för lärande och utveckling i gruppen, som i sin tur kan leda till en utveckling och nytänkande i verksamheten och man kan undvika att olikheter blir grogrund för samarbetsproblem.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)529-540
Antal sidor11
TidskriftSocialmedicinsk Tidskrift
Volym84
Nummer6
StatusPublicerad - 2007

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)
  • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

Citera det här