Determinants of de jure adoption of international financial reporting standards: a review

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

1 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determinants of de jure adoption of international financial reporting standards: a review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi