Determinants of integrated health care development: chains of care in Sweden

Bengt Åhgren, Runo Axelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

55 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determinants of integrated health care development: chains of care in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap