Determination of thirteen antibiotics in drug products: a new LC-MS/MS tool for screening drug product quality

Samuel Oppong Bekoe, Søren Alex Bak, Erland Björklund, Kristine A. Krogh, Nathaniel N. N. A. Okine, Reimmiel K. Adosraku, Bjarne Styrishave, Martin Hansen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determination of thirteen antibiotics in drug products: a new LC-MS/MS tool for screening drug product quality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar