Development and application of an analytical protocol for evaluation of treatment processes for landfill leachates: II. Evaluation of leachate treatment efficiency of different steps in a constructed pilot plant

Lennart Mårtensson, Staffan Bergström, Britt-Marie Svensson, Lennart Mathiasson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  9 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Development and application of an analytical protocol for evaluation of treatment processes for landfill leachates: II. Evaluation of leachate treatment efficiency of different steps in a constructed pilot plant”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Mark- och miljövetenskap

  Agrikultur & biologi

  Kemiska föreningar

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap