Development and psychometric testing of the Visual Analogue Scale for Irritable Bowel Syndrome (VAS-IBS)

Mariette Bengtsson, Bodil Ohlsson, Kerstin Ulander

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  105 Citeringar (Scopus)
  9 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Development and psychometric testing of the Visual Analogue Scale for Irritable Bowel Syndrome (VAS-IBS)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap