Development, feasibility and acceptability of a self-efficacy-enhancing smartphone application among pregnant women with gestational diabetes mellitus: single- arm pilot clinical trial

Iman Al Hashmi, Hilal Alsabti, Omar Al Omari, Yusra Al Nasseri, Atika Khalaf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development, feasibility and acceptability of a self-efficacy-enhancing smartphone application among pregnant women with gestational diabetes mellitus: single- arm pilot clinical trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap