Development of a solid phase extraction method for the simultaneous determination of steroid hormones in H295R cell line using liquid chromatography–tandem mass spectrometry

Jonas Abdel–Khalik, Erland Björklund, Martin Hansen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of a solid phase extraction method for the simultaneous determination of steroid hormones in H295R cell line using liquid chromatography–tandem mass spectrometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar