Development of a test for spatial working memory in Parkinson's disease: sensitivity to medication induced periodic performance changes

J. Westin, Georg Stenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of a test for spatial working memory in Parkinson's disease: sensitivity to medication induced periodic performance changes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap