Development of students' concept images in analysis

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  Sammanfattning

  Blivande gymnasielärares förkunskaper och begreppsliga utveckling i analys undersöktes i anslutning till deras första analyskurs. De fick en enkät i början av kursen och en intervju genomfördes ett år efter kursens slut för att spegla utvecklingen i deras begreppsbilder. Kopplingar mellan olika begreppsrepresentationer undersöktes och kategoriserades i en klassificeringsmodell som utvecklades efter analysen av studenternas hantering av begreppen. Den teoretiska ramen är kognitiv men har inslag av kontextuella teorier som komplement. Två studenter har valts ut för djupare beskrivningar i artikeln. Studenterna visade många kopplingar mellan begreppen, men också en oförmåga att avgöra om de är meningsfulla. Studenter upplever då att de har förmåga att koppla samman begrepp, som i sin tur ger ett obefogat starkt självförtroende. Delar av båda studenternas begreppsbilder var så pass utvecklade att studenterna kunde beskriva avgörande processer, men ingen av dem hade en formell begreppsbild.

  OriginalspråkEngelska
  Sidor (från-till)65-87
  Antal sidor22
  TidskriftNordisk matematikkdidaktikk
  Volym14
  Utgåva4
  StatusPublicerad - 2009

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Development of students' concept images in analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här