Diabetes and periodontal disease: an update for health care providers

G. Rutger Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

In Brief

Periodontitis has been identified as the sixth complication of diabetes. Advanced glycation end-products, altered lipid mechanisms, oxidative stress, and systemically elevated cytokine levels in patients with diabetes and periodontitis suggest that dental and medical care providers should coordinate therapies.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)195-198
Antal sidor3
TidskriftDiabetes Spectrum
Volym24
Nummer4
DOI
StatusPublicerad - 2011
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diabetes and periodontal disease: an update for health care providers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här