Diagnosens Janusansikte: exemplet ADHD. En livsberättelse om oro, sökandet efter kontroll och sammanbrott

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)566-583
TidskriftSocialmedicinsk Tidskrift
Volym92
Nummer5
StatusPublicerad - 2015
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)
  • Psykologi (501)
  • Pedagogik (50301)
  • Socialt arbete (50402)
  • Filosofi (60301)
  • Etik (60302)

Citera det här