Diagnosis of periimplant disease

Hideaki Hirooka, Stefan Renvert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diagnosis of periimplant disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap